Träningsgrupper

Vi har på klubben några träningsgrupper i olika grenar. Tanken är att gruppen både ska kunna hjälpas åt med träningar och kunna åka på tävlingar tillsammans. Både nybörjare och avancerade ekipage är varmt välkomna! 

Är du intresserad av att vara med i någon av träningsgrupperna är det bara att höra av sig till kontaktpersonerna för respektive gren. 

Håll koll i Kalendern för tider och ändringar då träningsgrupperna inte har fasta, bestämda tider eller dagar. Kursverksamhet och utbildning går före träningstider.

Lydnadsgruppen
Dag: Olika

Lydnadsgruppens facebooksida

Kontaktperson: Therese Nilsson

Agilitygruppen 
Dag: Olika

Agilitygruppens facebooksida

Kontaktperson: Magdalena Sandberg

Rallygruppen
Dag: Olika

Rallygruppens facebooksida

Kontakt: Margareta Löfgren

Nose Workgruppen:
Dag: Olika

Nose Workgruppens facebooksida

Kontaktperson: Eva Jonsson

Draghundsgruppen:
Dag: Olika

Draghundgruppens faceboksida

Kontaktperson: Jenny Edström