Bli medlem i brukshundklubben

Det finns fyra typer av medlemsskap i Svenska Brukshundklubben och i Åbyn/Byske Brukshundklubb. Mer information om dessa och en medlemsansökan hittar du HÄR! Är du mellan 7-25 år kan du läsa mer om medlemskap i hundungdom härSom medlem i Åbyn-Byske Brukshundklubb får du, förutom förmånen att ingå i ett glatt gäng av hundintresserade människor även: 1. Tidningen Brukshunden 6 nr/år 2. Delta i kurser 3. Tillgång att träna på klubben 4. Kontakt med kunniga instruktörer 5. Möjlighet att delta på temakvällar och annat som händer på klubben 6. Inbjudan till klubbträffar och möten. 7. Rätt att delta i tävling arrangerad av SBK 8. Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli ex.vis instruktör    eller tävlingsledare. 9. Automatiskt en personolycksfallsförsäkring när du deltar på klubbens aktiviteter. Skriv ut medlemsbevis

Bli medlem i sveriges hundungdom

Åbyn-Byske Hundungdom är till för dig som är mellan 7-25 år. Det finns två typer av medlemsskap hos Sveriges Hundungdom, huvudmedlem och syskonmedlem. Detta innebär att om ni är flera syskon i samma familj som vill vara medlemmar i SHU behöver ni bara betala in fullt medlemskap för ett syskon, de andra syskonen får 100kr rabatt på sitt medlemskap. Gäller endast om ni bor under samma tak.

 För att ansöka om medlemsskap går du in HÄR och följer anvisningarna.

 Som medlem hos SHU får du som är under 25 år: 

1. Medlemsskap i närmaste aktiva Hundungdomsklubb 
2. Medlemstidningen Brukshunden 
3. Tidningen hundsport 
4. 10% rabatt på din hundförsäkring hos Agria 
5. Tillgång till kurser, läger och utbildningar som Sveriges Hundungdom anordnar 
6. Delta på tävlingar som klubbar och distrikt anordnar 
7. Chans att delta på Ungdoms-SM 
8. Tävla på alla officiella agilitytävlingar 
9. Tävla på SBK:s lydnadsprov och bruksprov 
10. Gå kurser och utbildningar hos SBK 
11. Delta på utställningar hos SBK 
12. Graits inträde på SBK:s utställningar 
13. Rätt att välja ett medlemsskap, utan extra avigt, hos vissa specialklubbar (se lista på SHU:s hemsida).

 

Du som är 18 år eller yngre får två stycken medlemsskap, ett i en länsklubb och ett i en specialklubb. 
1. Du blir automatiskt medlem i en sv Svenska Kennelklubbens länsklubbar 
2. Du får välja till ett medlemskap i en speicalklubb 
3. Du får gratis inträde på SKK:s utställningar 
4. Du får delta på lydnads- och bruksprov hos SBK. 
5. Du får ställa ut din egen hund på SKK:s utställningar.