Åbyn-Byske Brukshundklubb

Svenska brukshundklubben (SBK) är en ideell organisation bestående av ca 290 lokalklubbar och ca 70 000 medlemmar över hela landet. 

Vår klubb, Åbyn-Byske Brukshundklubb, tillhör Övre Norrlands Distrikt och bildades 1996 av en handfull intresserade hundägare i Byskeområdet. I dagsläget består klubben av drygt 100 medlemmar och vi har aktiva  tävlingsekipage i Agility, Tävlings Lydnad, Bruks, Rallylydnad, Nose Work och Weight pull.

Vårt konto för inbetalningar är 104 74 70-8.

Vårt Swish nummer: 123 069 17 66

Till oss är alla hjärtligt välkomna! 

 

Mål för Åbyn-Byske brukshundklubb

 

Ökad öppenhet och transparens

 

 • Genom att säga hej till varandra på alla Åbyn-Byske BKs offentliga platser såsom klubblokalen, Drängsmarks fotbollsplan osv

 

 • Detta ska lösa sig genom att alla medlemmar tar sitt ansvar genom att hälsa på alla de ser på Åbyn-Byske BKs offentliga platser. 
 • Mätbarhet genom enkät
 • Allas ansvar. Styrelsen ansvarar för att enkät kommer ut till alla medlemmar under december månad.
 • Klubbkvällsansvarig lägger upp ett inlägg på klubbens facebooksida för att informera vem som kommer att öppna osv. 
 • Webbansvarig lägger upp vilka som är klubbkvällsansvariga i kalendern på hemsidan.

 

 • Genom att hålla styrelseprotokoll tillgängliga.

 

 • Detta löses genom att alla protokoll sätts in en pärm som är lättillgänglig för alla medlemmar och som är väl känd för medlemmarna
 • Det ska informeras på hemsidan om var pärmen med protokoll finns.
 • Styrelseprotokollen kommer ut på vår hemsida
 • Mätbarhet genom att se till att ovan är genomfört under 2016
 • Styrelsen och webbmaster ansvarar för detta

 

 • Genom att få verksamheten mer öppen mellan styrelse och medlemmar.

 

 • Detta ska lösa sig genom att informera när styrelsemöten kommer att hållas, via ett kalendarium längst fram i pärmen samt en direktlänk på hemsidan om när styrelsemöten kommer att hållas under året. Det ska framgå på båda ställen att medlemmar kan ställa frågor och komma med förslag löpande.
 • Mätbarhet genom att se till att ovan är genomfört under 2016
 • Styrelsen och webbmaster ansvarar för detta.

 

 • Nya medlemmars introduktion i klubben

 

 • Detta ska lösa sig genom att nya medlemmar i direkt anslutning till medlemskap får ett mejl som välkomnar dom till klubben. 

 

Frisk och sund organisation

 

 • Genom att respektera varandras olikheter/grenar.

 

 • Detta ska lösa sig genom att instruktörer pratar om SBKs dressyr policy under alla kurser som hålls i Åbyn-Byske BKs regi
 • Genom att tala till varandra istället för om varandra inom Åbyn-Byske BK 
 • Detta ska lösa sig genom att vi påminner varandra om vikten av respekt.

 

Öka antalet medlemmar i Åbyn-Byskes brukshundklubb

 

 • Genom att vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund

 

 • Detta ska lösas genom att erbjuda kurser i olika grenar inom Åbyn-Byskes BK
 • Genom att ha utbildade instruktörer och att utbilda medlemmar som är intresserade av att bli instruktörer
 • Genom att ta in olika föreläsare
 • Genom att få fler av våra medlemmar att gå ut på tävlingsplanen

 

Ekonomi i balans över tid och med en stabil likviditet.

 

Klubbloggan

Vår fina Klubblogga är tillgänglig för ALLA medlemmar!

För att få den tryckt på valfritt plagg betala 50kr/tryck till Klubbens PG 1047470-8,

Skriv Ditt namn som meddelande.

Bege Dig till Textiltryckarn (Spårgatan 6 i Skellefteå) och välj mellan vitt eller svart tryck.

Storleken på trycket är 30cm x 7cm.

Skicka gärna in bild på er med loggan till hemsidan!

 

********************

IMG_20160519_224250

Förare Kerstin Holmgren med Birro i vår fina logga.